Wij lazen het voor U

Als we nu eens gewoon over boeken gaan vertellen, één voor één, alleen over de goede, en daar voorlopig niet mee zouden stoppen …

Het zal in elk geval een bepaald idee van de wereld opleveren.Het punt is dat het steeds lastiger is om te zeggen wat je ziet als je om je heen kijkt,… uiteindelijk raak je verstrikt in futiliteiten die je het zicht benemen op wat er echt toe doet. 

Met dank aan Alessandro Baricco.

Bij Alessandro was de aanleiding zijn verhuizing naar een andere stad, hij moest alle boeken die hij had gelezen in zijn oude stad achterlaten. Die metafoor verbinden we met de kracht van verbeelding in crisistijd. Het wereldtoneel wacht op acteurs om een ander verhaal te beginnen, we kunnen een nieuwe Verlichting gebruiken. In ‘De lezenaar’ (De Gids nr.7, sept. 2020) maakt Jos Geysels een mooie opening met mensenrechten, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, noodzakelijke ficties die samenlevingen beschaafder maken: ‘Daarmee moeten en kunnen we het anders aanpakken. […] Niet doemdenken, maar met verbeelding naar de toekomst kijken, dat brengt ons al een eind verder.’

Dus daar gaan we dan. Zoals Barrico zegt: als we vertellen over de dingen waarvan we houden, openbaren we iets van datgene waaraan we waarde hechten in het leven, een glimp van ons idee van de wereld. Bij deze is dit nieuwe collectief geopend.