webinar green deal

Donderdag 27 mei 2021 -19u30

online via zoom

 

Om minder CO2 uit te stoten moeten we anders gaan wonen, werken, produceren en verplaatsen. Dat vergt investeringen in de energiesector, in woningen en gebouwen, in de landbouw en in het vervoer. Makkelijk gezegd, maar hoe gedaan?

Als we dan weten welke acties we moeten ondernemen, komt snel de vraag naar de haalbaarheid en de betaalbaarheid naar boven.

Kunnen we in België nog doortastende beslissingen nemen en grootschalige infrastructuurwerken doen? Wie zal dat betalen?

Is er in dit klimaatbeleid ook oog voor rechtvaardigheid, zoals een rechtvaardige verdeling van de kosten en de lasten?  

Zullen de mensen  en de kleine bedrijven de nodige investeringen kunnen betalen?

Hebben we wel voldoende geschoolde werknemers ?

Peter Wittoeck (Diensthoofd Klimaatverandering bij de Federale Overheidsdienst Gezondheid) is de gedroomde spreker om toelichting te geven bij de maatregelen die op tafel liggen en te reflecteren over een eerlijke transitie.

Inschrijven