fbpx
Reeks: Betaalbaar wonen in 2023

Reeks: Betaalbaar wonen in 2023

Met een reeks van 5 webinars en 5 praktijkbezoeken, in elke provincie één, wil beweging.academie een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op zoek gaan naar oplossingen voor de wooncrisis. We bekijken en analyseren de woonmarkt. Welke tendensen, evoluties, verschuivingen, innovaties stellen we vast. Wat is het effect van overheidsingrepen op de markt. Hoe proberen oude en nieuwe spelers betaalbaar wonen waar te maken. Hoe versnellen we dit proces. Wat kunnen steden en gemeenten beter doen als regisseur van het woonbeleid. Waar ontwikkelen zich al goede praktijken.

We starten op 30 januari 2023 met een eerste webinar:

230130 tegel academie webinar 1

Hoe werkt de markt vandaag. Hoe zit het met de betaalbaarheid en de toegang voor starters, gezinnen, alleenwonenden. Welke tendensen zien we in de huur- en koopmarkt. Wat is het effect van regulerende ingrepen op prijs en toegang. Welke maatregelen kunnen speculatie en verdringingseffecten afremmen. Wat is een betaalbaar woonaanbod. Verschil tussen betaalbaar en sociaal woonaanbod.

Frank Vastman, woningmarktonderzoeker KUL en Sien winters, coördinator Steunpunt Wonen HIVA-KUL

Schrijf hier in

Op 11 februari 2023 koppelen we ons eerste plaatsbezoek aan deze reeks:

230211 tegel academie bezoek 1

Bezoek aan kamp C Westerlo

Om 700.000 grondige energetische woonrenovaties te realiseren tegen 2030 zullen we ons renovatietempo grondig moeten versnellen, collectieve modellen ontwikkelen en opschalen.

Hoe zien deze toekomstige renovatiepakketten eruit. Welke modellen zitten in de pipelijn. Zijn ze toegankelijk en betaalbaar.

Schrijf hier in

Wat mag je in deze reeks verder nog verwachten?

Webinar 2 op 27 maart 2023 van 19u30 tot 21u30

Ruimtelijke ordening en betaalbaar wonen

"stedenbouwkundige lasten als hefboom voor maatschappelijke meerwaarde”

Inzicht in wat je aankan met stedenbouwkundige lasten om elementen van algemeen belang te realiseren, en andere instrumenten die daarop inzetten.

Schrijf je hier in

Praktijkbezoek 2 op 22 april 2023 van 9u30 tot 12u in Limburg 

Lees hier het volledige programma https://bewegingacademie.net/event/13-in-de-kijker/111-praktijkbezoek-innovatie-op-de-limburgse-woonmarkt

Schrijf je hier in

 

Webinar 3 op 22 mei 2023 van 19u30 tot 21u30

Nieuwe spelers op de woonmarkt, de coöperatieve woonprojecten

Coöperatief wonen als innovatief woonmodel. Welke plaats kunnen wooncoöperaties innemen in een duurzaam woonmodel. Kan dit hybride model, anders dan individueel eigenaarschap of huurder, een plek verwerven in het betaalbaar woonverhaal? De wooncoöperatie als collectieve oplossing en alternatief voor inkomensongelijkheid en winstgedreven projectontwikkeling?  Hoe meer ruimte maken voor coöperatief opdrachtgeverschap. Een aantal gemeenten pionieren met dit model.

Lieve Jacobs, coôperatief ondernemen Cera en Karel Lootens oprichter Wooncoop

Schrijf hier in

Praktijkbezoek 3 op 17 juni 2023 van 9u30 tot 12u in Oost-Vlaanderen (plaats nog te bepalen)

Schrijf hier in

 

Webinar 4 op 25 september 2023 van 19u30 tot 21u30

De nieuwe woonmaatschappij als hefboom voor betaalbaar wonen

Wat is de rol van steden en gemeente als bestuurders van de nieuwe woonmaatschappij? Hoe de verschillende sectoren sociale huur, geconventioneerde huur, private inhuur, sociale koop maximaal inzetten op het terrein. Welk perspectief geef je aan kwetsbare burgers met dringende woonnood. Welke rol kan de woonmaatschappij opnemen in de bouwshift? Samenwerkingsmogelijkheden met andere sociale woonontwikkelaars zoals o.m. de CLT’s.

Gert Eyckmans, directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en Eric Vos, directeur Huurpunt

Bert Vandepitte, coördinator Community Land Trust Gent

Schrijf hier in

Praktijkbezoek 4 op 21 oktober 2023 van 9u30 tot 12u in Vlaams-Brabant & Brussel (plaats nog te bepalen)

Schrijf hier in

 

Webinar 5 op 27 november 2023 van 19u30 tot 21u30

Gemeenschappelijk wonen en woningdelen

Woongewoonten kunnen veranderen. Meer kleinere huishoudens en grotere onderbezette woningen. Het delen van ruimte en infrastructuur zit in de lift. Veel verschillende woonvormen ontstaan. Cohousen, dubbelwonen, zorgwonen, gestippeld wonen, huisdelen... maar ook toepassingen voor mensen met zorgnoden. We zoeken Initiatiefnemers die het verschil maken en inspirerende projecten. Hoe dit meer zichtbaar maken, een plek geven in het lokaal woonbeleid.

Schrijf hier in

Praktijkbezoek 5 op 16 december 2023 van 9u30 tot 12u in West-Vlaanderen (plaats nog te bepalen)

Schrijf hier in

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.